Vörten kokar – tredje dagen med hundraårigt öl

Brygghelgen med sikte på att framställa påfyllnadsöl till vårt hundraåriga öl närmar sig sitt slut. På tredje dagen har vörten kokat och sedan kylts.

Det öl som varit i släkterna Geddas och Hulténs vård sedan åtminstone 1806 behöver vartannat år fyllas på med nytt öl. Grundidén är att man tappar ut omkring hälften, buteljerar denna ”färdiga produkt” och fyller tunnan (eller som det har kommit att bli med åren – tunnorna) med nytt öl, påfyllnadsöl. Men med lagring på tunna är detta en oprecis vetenskap. Änglarnas andel, den mängd vätska som ekfatet släpper ifrån sig, kan variera stort och i år verkar det som att så mycket som en tredjedel har lämnat vår största och huvudsakliga tunna.

Stora tunnan brukar ge omkring 60 liter suröl, Gammalt öl, men i år kommer vi nog bara att kunna tappa ur 30 liter för att mikroorganismerna ska få rätt och trivsam miljö.

Under den näst sista helgen i oktober 2021 har ett flertal släktingar träffats i bak- och bryggstugan hos Peter Hultén i Offerberg för att framställa nytt öl, se över utrustning och umgås. Du kan se vad som hände den första dagens bryggning och den andra dagen. Den tredje och avslutande dagen ägnades vörtkokning samt nedkylning av vörten. Nu är det verkligen på väg att bli öl!

Vad är nästa steg? Den nedkylda drycken ska nu stå och jäsa i en vecka. När själva tappning och påfyllnad sker är inte bestämt i skrivande stund.

De flesta foton och filmklipp från denna brygghelg i Offerberg är tagna av Anna Hultén.

Nu börjar det bubbla och sjuda – andra dagen med bryggning av påfyllnadsöl

På den andra dagen av brygghelgen började det bli action på riktigt. Nu är själva tillverkningen av Gammalt öl igång. Och fler släktingar har anslutit.

I släkterna Gedda och Hultén har ju sedan mer än två sekler det hundraåriga ölet vårdats och förts vidare mellan generationerna. Det som en gång var en tunna har fått flera avläggare och den större huvudtunnan har också bytts ut. Hemligheten med det hundraåriga ölet sitter alltså inte i tunnan, utan hos de mikroorganismer som så att säga står för den slutgiltiga framställningen av Gammalt öl.

Och som traditionen bjuder ska tunnorna tömmas till hälften och ersättas med nytt öl. Detta görs vartannat år och syftet är att ge de mikroorganismer som finns kvar i tunnan nytt material att jobba med. Och så har processen snurrat på sedan åtminstone 1806 (det var det år som drycken fick en egen etikett)!

Dag två fokuserade på mäskning och lakning.

Nu har också fler släktingar kommit till Peter Hulténs bak- och bryggstuga i Offerberg vid Ljusnans strand. Förutom Peter själv, så finns nu på plats: Anna Hultén med sonen Leo Hultén, makarna Olof Hultén och Charly Hultén samt makarna Agnes Hultén och Lars Torsten Eriksson.

Här kan du läsa lite om vad som hände under den första dagen.

Lakning på andra dagen av brygghelgen för påfyllnadsölet.

Första dagen med bryggning av påfyllnadsöl (och lagning av bryggverkets lock)

Så är det åter dags att brygga nytt öl för att fylla på tunnorna med hundraårigt öl. Den här gången ingår även service på utrustningen.

Hos Peter Hultén i Offerberg vid Ljusnans strand samlas den här helgen en rad släktingar för att brygga nytt öl, så kallat påfyllnadsöl. Det hundraåriga ölet, som i släkterna Gedda och Hultén sedan sekler går under namnet Gammalt öl, behöver ju förnyas vartannat år. De fat som rymmer ölet töms till hälften och buteljeras, varefter den nya bryggningen ersätter den dryck som tappats ur.

Den här processen är själva grunden till att de mikroorganismer – grovjobbarna i tillverkningen av fatlagrat suröl – trivs och fortsätter att verka.

Den första dagen i Offerberg ägnades förberedelser inför brygghelgen. Bland annat byttes isoleringen i bryggverket (den plåtbalja där vörten kokas), som blivit dålig. Malt maldes och tunnornas skick inspekterades. Och inte minst – man måste undersöka hur mycket dryck som ”gått till änglarna” för att bedöma hur mycket nytt öl som behöver fyllas på.

Mer om påfyllnadsölet kan du läsa här.

På bilderna ser vi Peter Hultén, kusinen Anna Hultén med sonen Leo Hultén.

Malten mals till påfyllnadsölet.

Med vilken jäst håller vi liv i hundraårigt öl?

I samband med att vi drog igång ett Instagram-konto för Hundraårigt öl (och omedelbart strömmade följare in, tack för det!) så fick vi en intressant fråga från hembryggaren Fredrik Eriksson Svens. Han undrade vilken jäst vi använder till primärjäsningen – helt enkelt om det är vanlig alejäst eller om det på något sätt är jäst hämtad från originalbrygden.

Bra fråga, tänkte jag, som amatörmässigt inte riktigt reflekterat över den öl som bryggs vartannat år för att ersätta den hälft som fatet töms på. Denna ale kallas i familjen sakligt för Påfyllnadsöl.

För att få sakkunskap i ämnet vände jag mig till Peter Hultén, den släkting som tillsammans med Olof Hultén kan sägas förvalta det hundraåriga ölet för närvarande.

Så här svarar Peter:

Primärjäsningen sker med en alejäst i ca 7 dygn i ett gammalt bykkar, innan ölet sedan förs över på sterila dunkar för vidare ”sekundärjäsning” vid ca 20 grader. Under årens lopp har vi använt lite olika varianter av jäst till primärjäsningen, men den senaste var Scottish Ale Yeast, WYEAST 1728. Men även till exempel Irish Ale Yeast, WYEAST 1084 och Safale US-05 alejäst, har använts vid primärjäsningen.

Den riktiga sekundärjäsningen sker ju egentligen sedan förstås i den gamla tunnan.

Följ oss gärna på Instagram (vi finns sedan tidigare på Facebook och Twitter) och ställ gärna frågor, om du har några. Det är väldigt roligt med det intresse som visas för denna anrika tradition.

Vi serverar gammalt öl på Belgoträff i Uppsala – men vilken årgång blir det?

Lördagen den 26 januari är det åter dags för Belgoträff i Uppsala – mötesplats sedan ett drygt decennium för hembryggare som utforskar de många belgiska ölstilarna. Det hundraåriga ölet är förstås på plats – men vilken årgång ska vi servera besökarna?

För knappt två veckor sedan samlades vi några entusiaster i släkten – vi som förvaltar och driver vidare det ekfatslagrade öl som bryggts i minst 200 år – för att avgöra vad som skulle komma att serveras till besökarna på Belgoträff i Uppsala 2019.

Under väldigt lång tid har produktionen, som traditionellt enbart varit ämnad den närmaste familjen, varit begränsad till vad som ryms i 1 tunna. Men sedan Håkan Hultén för omkring 20 år sedan tog över tunnan från 30-talet, som i generationer förvaltats av olika kommersiella bryggerier, och både säkrat kvalitet och släktens intresse och engagemang – så har vi idag flera avläggare och volymen Gammalt öl som produceras är helt enkelt större.

Fortfarande sker det hela i mycket liten skala, förstås.

Nåväl, undertecknad har tillsammans med Anna Hultén (dotter till Håkan) och Peter Hultén (brorson) öppnat och provat tre varianter – alla tänkta kandidater till att representera på Belgoträff i Uppsala.

Det ska sägas, att även om mikroorganismerna är av samma ”familj” sedan över 200 år, så är inte ekfaten lika gamla. Ett fat verkar hålla i 60-80 år, grovt räknat.

Några år före 2010 gav den tunna som vandrat runt på bryggerier och i privata källare sedan 1930-talet tydliga tecken på att ge upp livhanken. Håkan såg till att skaffa en ny tunna, som komplement till en tidigare inskaffad mindre avläggare.

De flaskor vi öppnade var dessa:

  • Årgång 2006 – innan buteljering alltså lagrad i den ”legendariska” tunnan från 1930-talet
  • Årgång 2010 – den första årgången från det nya fatet, som utvecklades parallellt med att det gamla fatet pensionerade sig självt
  • Årgång 2012 från avläggare – här har vi ett öl med samma ursprung som övriga, men med den dubbla utmaningen att både vara en helt ny tunna och att vara en betydligt mindre volym

Vad gav testet för resultat? Kom till Fyrishov i Uppsala den 26 januari så kan du själv få ta del av svaret.

Vi tror inte att du behöver bli besviken.

Lär känna hundraårigt öl på Belgoträff i Uppsala 2019

Är du nyfiken på hundraårigt öl? Nu har du möjlighet att lära känna antikt öl på riktigt. Det anrika Gammalt öl, som bryggts i släkten Gedda-Hultén åtminstone sedan 1806, kommer att finnas för provsmakning på den numera rejält etablerade mässan Belgoträff i Uppsala. Lördagen den 26 januari fylls idrottshallen Fyrishov i Uppsala av hembryggare, som alla antagit utmaningen att brygga ett eller flera öl i någon av de många sorterna som förknippas med belgisk ölkultur.

Belgoträff i Uppsala den 26 januari 2019 håller öppet mellan 12-17. Vi som står bakom Gammalt öl finns förstås med bland utställarna.

Biljetter köper du genom Tickster.

Gammalt öl är ett syrligt öl som lagras på tunna i två år för att sedan tömmas till hälften – och den hälft som hamnar på flaskor ersätts med en helt vanlig ale. Sedan är det upp till tunnans mikroorganismer att göra sitt under ytterligare två år. Och så snurrar det på, och har gjort så i mer än tvåhundra år.

Kom till Belgoträff i Uppsala 2019 och leta upp oss, så får vi prata mer om hundraårigt öl.

Foto av rawpixelUnsplash

Händelserikt år för hundraårigt öl

En ny generation ölentusiaster vårdar och ömmar för hundraårigt öl. Och släkten Geddas anrika öltunna har hittat ett hem i Hälsingland.

Under 2018 har mycket hänt med släkten Geddas hundraåriga öl, det som tillverkats i generationer och vars jästkultur är minst 200 år gammal. Och som i släkten går under namnet Gammalt öl.

Anna Hultén och Peter Hultén brygger ölÖltunnan töms vartannat år till hälften, och det öl som buteljeras ersätts med nybryggt öl. I april var det dags att förbereda omväxlingen i tunnan genom en helg i bryggningens tecken. Medverkande var förstås Håkan Hultén, som förvaltat både ursprungstunnan och dess avläggare under flera decennier, samt hans bror Olof Hultén, brorson Peter Hultén och dotter Anna Hultén.

Under sommaren genomfördes sedan buteljering av årets skörd, samt påfyllnad med det öl som bryggdes i april. Vi kan meddela att även 2018 års Gammalt öl är av prima kvalitet.

På senare år har särskilt Peter Hultén visat ett mycket stort intresse för att brygga öl. Han har till och med uppfört en egen bak- och bryggstuga i Hälsingland. Under året bestämdes det också i familjen, att Peter tar över den stora tunna som så att säga utgör det hundraåriga ölets moderskepp. Flytten genomfördes i början av hösten.

Har då hundraårigt öl lämnat Hedemora? Nej, som vi tidigare har berättat så håller Hedemoras stolta Oppigårds Bryggeri på med ett experiment för att brygga detta suröl som kommersiell produkt.

Det hundraåriga ölets spännande historia rullar vidare.

Oppigårds Bryggeri satsar på hundraårigt öl

Om några år kanske du hittar Gammalt öl på butikshyllorna. Välrenommerade bryggeriet Oppigårds har startat ett långsiktigt arbete för att skala upp produktionen av Håkan Hulténs hundraåriga öl.

Nu kan vi äntligen berätta det. Oppigårds Bryggeri arbetar sedan ett par år tillbaka på att få till stånd en varaktig produktion av hundraårigt öl, baserat på Gammalt öl från det geddska fatet.

Oppigårds första tunna med hundraårigt öl (foto: Anna Hultén)
En av Oppigårds bryggare visar bryggeriets första tunna med hundraårigt öl. Foto: Anna Hultén.

Oppigårds grundare Björn Falkeström och Håkan Hultén är goda vänner sedan länge. Håkan är den medlem av släkten Hultén-Gedda som sett till att familjens ekfat överlevt den moderna världens många prövningar, och han har förstås gjort bryggarvännen Björn intresserad av det syrliga ölet med antika anor.

Men utmaningarna att växla upp från hembrygd till åtminstone mikrobrygd är många. Inte minst måste Oppigårds övriga produktion vara helt fri från främmande mikroorganismer. Den första tunnan med hundraårigt öl i Oppigårds ägo har därför förvarats så långt från det vanliga bryggeriet som möjligt.

I ett blogginlägg om surölslager från igår, måndagen den 6 november 2017, skriver nu Björn Falkeström för första gången – mig veterligen – om denna experimentella produktion. Antalet fat har utökats, ett separat lagerhus ska byggas och stå klart våren 2018 – och själva drycken utvecklas väl!

Däremot kommer det, förstås, att ta många år tills ens en blygsam kommersiell produktion möter marknaden. Det speciella med Gammalt öl är ju att karaktären måste sätta sig i faten, och att en omgång öl är färdig först efter två år. Men den som väntar på något gott…

För mig, som för nära nog trettio år sedan fick frågan om jag ville smaka lite gammalt öl, är detta en helt igenom fantastisk utveckling.

Naturligtvis kommer vi att skriva mer om Oppigårds satsning på hundraårigt öl. Håll koll här på webbplatsen och diskutera gärna med oss på vår Facebook-sida och på Twitter.

Nära pallplats för Gammalt öl på Belgoträffen i Uppsala

Det blev inga medaljer för Gammalt öl på Belgoträffen 2017 i Uppsala. Men när alla röster räknats visar det sig att det hundraåriga ölet låg några ynka poäng från pallplats i Folkets val.

Hembryggarfestivalen Belgoträffen i Uppsala har blivit en tradition. Under festivalens dryga decennium har det också blivit en tradition att det geddska fatets hundraåriga öl – Gammalt öl – finns representerat. Åtminstone vartannat år, då vi tömmer tunnan till hälften för att fylla på med nytt öl och låta mikroorganismerna arbeta fram släktens gamla vallonöl.

Hursomhelst, så var vi väldigt nöjda med det stora intresset och uppskattningen vi mötte på Belgoträffen 2017 och trots att det inte blev några medaljer den här gången lämnade vi Uppsala med gott humör.

Nu har det fullständiga resultatet publicerats av arrangören, Uppsala Hembryggareförening, och då visar det sig att Gammalt öl nådde fjärde plats i kategorin Folkets val, lätta gruppen. Bara några få poäng skiljde oss från bronspengen. Otroligt roligt och stort tack till alla som lade sin röst på Gammalt öl.

Nära 1100 personer besökte Belgoträffen i Fyrishov lördagen den 28 januari 2017.

Vi ses igen!

Belgoträffen 2017 blev en formidabel succé

Intresset för belgiskt öl visar inget tecken på att sina, tvärtom. Det var fullpackat (men städat) redan tidigt på Belgoträffen 2017 i Uppsala, där Gammalt öl var ett av över hundra deltagande öl.

Det har blivit en tradition, hembryggarfestivalen Belgoträffen i Uppsala, som lockar allt fler entusiaster för varje gång. Det har också blivit en tradition att Gammalt öl representeras av familjen Gedda/Hultén. Eftersom detta öl tappas från tunna vartannat år, så är det också vartannat år som deltagande från vår sida har varit möjligt.

Familjens bryggare, Håkan Hultén, Olof Hultén och Peter Hultén har visserligen tävlat med andra öl under några belgofestivaler emellan. Man ska inte glömma bort, att grunden i Gammalt öl är den nybryggda ale som tillsätts tunnan (och numera tunnorna) till hälften de gånger som vi tappar av.

I år talades det om att mer än tusen personer besökte Fyrishov och Belgoträffen. Produktionen av Gammalt öl är liten och därför är förstås möjligheten att låta alla intresserade smaka begränsad. Med tanke på det så var det extra roligt att i år kunna presentera en ordentlig ranson, med flaskor från tappningar 2010, 2014 och 2016.

Just möjligheten att jämföra årgångar väckte surölsentusiasternas nyfikenhet. Många samlades vid plats 157 och diskussionerna blev livliga om de olika årgångarnas karaktär. Det var också intressant för oss som är vana med detta släktöl att få höra andras beskrivningar av ölets doft och smak.

Det blev inga priser för Gammalt öl i år. Men vi möttes av enorm entusiasm och uppmärksamhet av alla som hann testa sig fram till just vårt bord. Det var trots allt över hundra deltagande öl, och att smaka från alla – med bibehållen förmåga att uppfatta nyanser – är nog omöjligt.

Gammalt öl representerades i år av Olof Hultén, Anna Hultén och undertecknad, Magnus Nilsson.

Länkar

Belgoträffen arrangeras av Uppsala Hembryggareförening.