Första dagen med bryggning av påfyllnadsöl (och lagning av bryggverkets lock)

Leo Hultén lagar bryggverkets isolering

Så är det åter dags att brygga nytt öl för att fylla på tunnorna med hundraårigt öl. Den här gången ingår även service på utrustningen.

Hos Peter Hultén i Offerberg vid Ljusnans strand samlas den här helgen en rad släktingar för att brygga nytt öl, så kallat påfyllnadsöl. Det hundraåriga ölet, som i släkterna Gedda och Hultén sedan sekler går under namnet Gammalt öl, behöver ju förnyas vartannat år. De fat som rymmer ölet töms till hälften och buteljeras, varefter den nya bryggningen ersätter den dryck som tappats ur.

Den här processen är själva grunden till att de mikroorganismer – grovjobbarna i tillverkningen av fatlagrat suröl – trivs och fortsätter att verka.

Den första dagen i Offerberg ägnades förberedelser inför brygghelgen. Bland annat byttes isoleringen i bryggverket (den plåtbalja där vörten kokas), som blivit dålig. Malt maldes och tunnornas skick inspekterades. Och inte minst – man måste undersöka hur mycket dryck som ”gått till änglarna” för att bedöma hur mycket nytt öl som behöver fyllas på.

Mer om påfyllnadsölet kan du läsa här.

På bilderna ser vi Peter Hultén, kusinen Anna Hultén med sonen Leo Hultén.

Malten mals till påfyllnadsölet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *