Det Geddska fatet

Gammalt öl, det Geddska ölet i tunna

Här berättar vi om de som har ansvarat för det Geddska fatet sedan 1860. Detta görs för att dokumentera hur den idag unika brygden kunnat överleva i mer än 150 år och vilka förutsättningar som har gällt under olika tider.

När Gude Adolf Gedda övertog fatet med gammalt öl från familjen Fredrik af Klercker bodde han på gården Önsta utanför Västerås. Ett talesätt som tillskrivs honom kan kanske förklara med vilken känsla som brygden bevarats i familjen: ”Gammal vänskap och gammalt öl”. Säkerligen förvarades fatet i källaren och antagligen var det hans hustru, Hilda Gedda, som skötte bryggning och påfyllning. När hon dog 1883 fick familjen hjälp av apotekare Zimmerman på gården Emaus utanför dåvarande Västerås. På dennes gård förvarades fatet tills sonen Ove Gedda kunde ta över ansvaret 1891.

Ove Gedda flyttade till Kilafors i Hälsingland samma år som hans far gick bort, 1886. Där fick han hjälp av Kristin Hellberg från orten, som var kunnig i ölbryggning. ”Tant Kristin” hjälpte familjen, närmare bestämt hustru Ester Gedda, med bryggning och påfyllning ända fram till 1924, då Ove Gedda gick bort. Familjen hade 1908 flyttat till Uppsala, där fadern var stationsinspektör. Fatet förvarades i en jordkällare tillhörig tjänstebostaden vid centralstationen och belägen intill dagens busstation. År 1921 inträffade vad som kunnat bli slutet på brygden: fatet sprang läck. Fatet reparerades med hjälp av ett ekfat från Bayerska bryggeriet och öljästmamman i den gamla tunnan fördes över.

Efter 1924 var det Ester Gedda som tog ansvaret och omvårdnaden om fatet. Hon förvarade det i källaren i det hus hon och hemmavarande barn flyttat till. När Ester Gedda gått bort 1939 flyttades fatet till dottern Karin Hultén (född Karin Gedda) och hennes man Olof Hultén, som bodde grannar. Efter några år hamnade fatet i Surahammar 1941, där det förvaltades av sonen Georg Gedda fram till 1958, då han pensionerat sig i Uppsala. Då flyttades också fatet till Uppsala och Bayerska bryggeriet.

Georg Gedda bryggde inte själv utan tog hjälp av bryggare från Bayerska, som kom till Surahammar med påfyllningsöl vartannat år. På Bayerska bryggeriet var det från tidigt 1940-tal till nedläggningen 1967 bryggmästare Sigfrid Jansson som svarade för bryggningen till det Geddska och de andra familjeförvaltade faten på bryggeriet. Men som framgick av artikeln i Uppsala Nya Tidning (citerad i avsnittet Vallonöl i historiska dokument) hade Bayerska alltsedan 1910 bryggt ett speciellt mörkt öl till olika fat med gammalt öl, deponerade på bryggeriet.

Bayerska var ett regionalt bryggeri som köpt upp mindre bryggerier i Uppland och som i sin tur var en del av AB Stockholms Bryggerier. Efter den stora sammanslagningen 1963 mellan Stockholms- och Göteborgsbryggerierna, vilket skapade Pripp-Bryggerierna AB, beslutades 1966 att Bayerska i Uppsala skulle läggas ned.

Det Geddska fatet inledde då en 30-årig vandring i södra Sverige. Först kom fatet 1968 till Tingsryds Bryggeri i Småland, ett stort regionalt bryggeri och en av Pripp-bryggeriernas största inhemska konkurrenter. Tingsryd inlemmades dock snart i den stora koncernen 1972 och lades ned 1983. Då fördes det gamla ölet över till Sofieros Bryggeri i Laholm, vilket senare även det kom i Pripps ägo. Det lades dock inte ned.

År 1997 flyttades fatet till Hedemora och finns idag på nytt i släktens egen vård. Håkan Hultén, son till Karin Gedda (Hultén), i den fjärde generationen sedan 1860 och väl förfaren i ölbryggning, svarar för bryggning och påfyllning med assistans av andra i släkten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *