Vörten kokar – tredje dagen med hundraårigt öl

Brygghelgen med sikte på att framställa påfyllnadsöl till vårt hundraåriga öl närmar sig sitt slut. På tredje dagen har vörten kokat och sedan kylts.

Det öl som varit i släkterna Geddas och Hulténs vård sedan åtminstone 1806 behöver vartannat år fyllas på med nytt öl. Grundidén är att man tappar ut omkring hälften, buteljerar denna ”färdiga produkt” och fyller tunnan (eller som det har kommit att bli med åren – tunnorna) med nytt öl, påfyllnadsöl. Men med lagring på tunna är detta en oprecis vetenskap. Änglarnas andel, den mängd vätska som ekfatet släpper ifrån sig, kan variera stort och i år verkar det som att så mycket som en tredjedel har lämnat vår största och huvudsakliga tunna.

Stora tunnan brukar ge omkring 60 liter suröl, Gammalt öl, men i år kommer vi nog bara att kunna tappa ur 30 liter för att mikroorganismerna ska få rätt och trivsam miljö.

Under den näst sista helgen i oktober 2021 har ett flertal släktingar träffats i bak- och bryggstugan hos Peter Hultén i Offerberg för att framställa nytt öl, se över utrustning och umgås. Du kan se vad som hände den första dagens bryggning och den andra dagen. Den tredje och avslutande dagen ägnades vörtkokning samt nedkylning av vörten. Nu är det verkligen på väg att bli öl!

Vad är nästa steg? Den nedkylda drycken ska nu stå och jäsa i en vecka. När själva tappning och påfyllnad sker är inte bestämt i skrivande stund.

De flesta foton och filmklipp från denna brygghelg i Offerberg är tagna av Anna Hultén.

Nu börjar det bubbla och sjuda – andra dagen med bryggning av påfyllnadsöl

På den andra dagen av brygghelgen började det bli action på riktigt. Nu är själva tillverkningen av Gammalt öl igång. Och fler släktingar har anslutit.

I släkterna Gedda och Hultén har ju sedan mer än två sekler det hundraåriga ölet vårdats och förts vidare mellan generationerna. Det som en gång var en tunna har fått flera avläggare och den större huvudtunnan har också bytts ut. Hemligheten med det hundraåriga ölet sitter alltså inte i tunnan, utan hos de mikroorganismer som så att säga står för den slutgiltiga framställningen av Gammalt öl.

Och som traditionen bjuder ska tunnorna tömmas till hälften och ersättas med nytt öl. Detta görs vartannat år och syftet är att ge de mikroorganismer som finns kvar i tunnan nytt material att jobba med. Och så har processen snurrat på sedan åtminstone 1806 (det var det år som drycken fick en egen etikett)!

Dag två fokuserade på mäskning och lakning.

Nu har också fler släktingar kommit till Peter Hulténs bak- och bryggstuga i Offerberg vid Ljusnans strand. Förutom Peter själv, så finns nu på plats: Anna Hultén med sonen Leo Hultén, makarna Olof Hultén och Charly Hultén samt makarna Agnes Hultén och Lars Torsten Eriksson.

Här kan du läsa lite om vad som hände under den första dagen.

Lakning på andra dagen av brygghelgen för påfyllnadsölet.

Första dagen med bryggning av påfyllnadsöl (och lagning av bryggverkets lock)

Så är det åter dags att brygga nytt öl för att fylla på tunnorna med hundraårigt öl. Den här gången ingår även service på utrustningen.

Hos Peter Hultén i Offerberg vid Ljusnans strand samlas den här helgen en rad släktingar för att brygga nytt öl, så kallat påfyllnadsöl. Det hundraåriga ölet, som i släkterna Gedda och Hultén sedan sekler går under namnet Gammalt öl, behöver ju förnyas vartannat år. De fat som rymmer ölet töms till hälften och buteljeras, varefter den nya bryggningen ersätter den dryck som tappats ur.

Den här processen är själva grunden till att de mikroorganismer – grovjobbarna i tillverkningen av fatlagrat suröl – trivs och fortsätter att verka.

Den första dagen i Offerberg ägnades förberedelser inför brygghelgen. Bland annat byttes isoleringen i bryggverket (den plåtbalja där vörten kokas), som blivit dålig. Malt maldes och tunnornas skick inspekterades. Och inte minst – man måste undersöka hur mycket dryck som ”gått till änglarna” för att bedöma hur mycket nytt öl som behöver fyllas på.

Mer om påfyllnadsölet kan du läsa här.

På bilderna ser vi Peter Hultén, kusinen Anna Hultén med sonen Leo Hultén.

Malten mals till påfyllnadsölet.