Nu börjar det bubbla och sjuda – andra dagen med bryggning av påfyllnadsöl

Olof Hultén brygger Gammalt öl

På den andra dagen av brygghelgen började det bli action på riktigt. Nu är själva tillverkningen av Gammalt öl igång. Och fler släktingar har anslutit.

I släkterna Gedda och Hultén har ju sedan mer än två sekler det hundraåriga ölet vårdats och förts vidare mellan generationerna. Det som en gång var en tunna har fått flera avläggare och den större huvudtunnan har också bytts ut. Hemligheten med det hundraåriga ölet sitter alltså inte i tunnan, utan hos de mikroorganismer som så att säga står för den slutgiltiga framställningen av Gammalt öl.

Och som traditionen bjuder ska tunnorna tömmas till hälften och ersättas med nytt öl. Detta görs vartannat år och syftet är att ge de mikroorganismer som finns kvar i tunnan nytt material att jobba med. Och så har processen snurrat på sedan åtminstone 1806 (det var det år som drycken fick en egen etikett)!

Dag två fokuserade på mäskning och lakning.

Nu har också fler släktingar kommit till Peter Hulténs bak- och bryggstuga i Offerberg vid Ljusnans strand. Förutom Peter själv, så finns nu på plats: Anna Hultén med sonen Leo Hultén, makarna Olof Hultén och Charly Hultén samt makarna Agnes Hultén och Lars Torsten Eriksson.

Här kan du läsa lite om vad som hände under den första dagen.

Lakning på andra dagen av brygghelgen för påfyllnadsölet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *