Gammalt öl är inga dåliga grejor

Gammalt öl, detalj

Den här webbplatsen handlar om hundraårigt öl och särskilt ett öl som går under namnet Gammalt Öl. Det kanske låter avskräckande, men Gammalt Öl är ett historiskt öl med anor från den tid då vallonerna kom till Sverige på 1600-talet. De flesta vallonfamiljer tog med sig egna öltunnor, som en självklar del av bohaget. Konceptet med att brygga öl och lagra det på ekfat har i den svenska litteraturen ofta kallats hundraårigt öl. Ibland förekommer också begreppet vallonöl.

Vad är hundraårigt öl?

Hundraårigt öl. Olof Hultén och Peter Hultén tar emot pris vid Uppsala Belgofestival 2015 (foto: Georg Gedda)
Olof Hultén och Peter Hultén tar emot pris vid Uppsala Belgofestival 2015 (foto: Georg Gedda)

Den här typen av öl lagras alltså på ekfat, och hälften av brygden tappas ut – i vårt fall vartannat år – för att buteljeras medan nytt öl tillförs tunnan. Floran av mikroorganismer som lever och verkar i tunnan får på så sätt evig näring och det är den viktigaste orsaken till ölets karaktär. Det öl som vi fokuserar på – Gammalt Öl som förvaltats i släkten Gedda, det Geddska ölet – kan sägas vara en intakt kultur som är över 200 år gammal.

Under tidens gång har traditionen att brygga öl och lagra det på ekfat fallit i glömska i Sverige. Helt säkert har det funnits många fler tunnor i andra vallonsläkter, men dessa har med tiden fått förfalla eller helt enkelt tagits ur bruk. Principen att tappa av hälften och tillsätta nytt vartannat år för att framställa en dryck som ligger oerhört långt från en ljus lager har säkert varit ett stigande hinder alltefter att smaken för öl förändrats.

Sedan slutet av 1990-talet har Håkan Hultén i Hedemora tagit hand om sin släkts öl, sannolikt det sista vallonölet i Sverige. Du kan inte köpa Gammalt öl någonstans, men Håkan har tillsammans med sin bror Olof Hultén och brorson Peter Hultén presenterat det vid ett antal festivaler för öl av belgisk typ, som Svenska Hembryggareföreningen arrangerat i Uppsala.

Hur smakar hundraårigt öl?

Hundraårigt öl är ett suröl. Det betyder att det är syrligt – eller vinöst – och på det sättet skiljer sig från den gängse uppfattningen om vad ett öl är. Det är säkert en orsak till att andra familjers öl har försvunnit, anhöriga har helt enkelt trott att släktens gamla tunna innehåller ett defekt öl.

I familjen Gedda har man genom tiderna druckit det ungefär som man dricker sherry, som en apertif. Ett öl som ligger ganska nära det Geddska ölet är de belgiska Cuvée des Jacobins och Rodenbach Grand Cru.

Den här webbplatsen baseras i stort på skriften Hundraårigt öl – Vallonölets 400 år i Sverige.

Spara

Spara